JEDNORAZOWE SPOŻYCIE DUŻEJ ILOŚCI ALKOHOLU ŚCIĄGA DUSZE CZŁOWIEKA - DOSŁOWNIE NIE W PRZENOŚNI - DO NIŻSZYCH SFER DUCHA (PIEKŁO/PODŚWIAT) GDZIE JEST NARAŻONA NA NEGATYWNE WPŁYWY INNYCH UPADŁYCH DUSZ I MROCZNYCH ENERGII