WYDOSTAŃ SIĘ Z BAGNA SWOJEGO UMYSŁU

PRZEBIJ SIĘ PRZEZ SKORUPĘ SWOJEGO UMYSŁU

PONAD CHMURAMI ZAWSZE ŚWIECI SŁOŃCE