ZJEDNOCZENIE DUSZ W ŚWIETLE - JAK W NIEBIE TAK I NA ZIEMI

ŻYCIE BEZ KONFLIKTU Z KIMKOLWIEK CZY CZYMKOLWIEK - ŻYCIE W HARMONII, POKOJU I ZJEDNOCZENIU - MIŁOŚCI I SZACUNKU DO WSZYSTKICH I WSZYSTKIEGO

W NIEBIE NIE MA ŻADNYCH PODZIAŁÓW - WSZYSCY SĄ SOBIE RÓWNI - NIKT NIE STOI ANI NIŻEJ ANI WYŻEJ OD DRUGIEGO

WSZYSCY ŻYJĄ W JEDNOŚCI, ZGODZIE I HARMONII

NIE BEZ PRZYCZYNY, KAŻDY RODZI SIĘ W TAKIEJ A NIE INNEJ RODZINIE CZY NA RODZIE

DLATEGO PRAWDZIWE POJEDNANIE ZACZYNA SIĘ OD SWOJEJ NAJBLIŻSZEJ RODZINY

NIE RZADKO DUŻO ŁATWIEJ POJEDNAĆ SIĘ Z OBCYMI SOBIE LUDŹMI NIŻ Z WŁASNYM BRATEM, SIOSTRĄ, OJCEM, MATKĄ, WUJKIEM, CIOCIĄ, ITD. AŻ PO CAŁY NARÓD, A PÓŹNIEJ INNE NARODY

JAK W NIEBIE TAK I NA ZIEMI

JEDNYM Z PODSTAWOWYCH KLUCZY DO ODZYSKANIA SWOJEJ NIEBIAŃSKIEJ ŚWIADOMOŚCI JEST POJEDNANIE