ZIEMSKA SFERA 'DUCHOWOŚCI' TO W DUŻEJ MIERZE, PRZEDE WSZYSTKIM ZAGROŻENIA. PRZECIĘTNY CZŁOWIEK NAWET NIE JEST W STANIE SOBIE WYOBRAZIĆ JAK WIELE NIEBEZPIECZEŃSTW CZYHA NA JEGO DUSZĘ, W PRZESTRZENI SERCA, JEŻELI TYLKO SIĘ NA NIE NIEROZTROPNIE CZY TEŻ NAIWNIE OTWORZY.